Annuleringen en Terugbetalingen

Boekingen worden bevestigd met dien verstande dat de accommodatie beschikbaar zal zijn voor de gespecificeerde data. Als dit door omstandigheden buiten onze controle niet mogelijk is, zullen we een snelle en volledige terugbetaling doen van al het betaalde geld en zal er geen verdere claim tegen ons zijn.

In geval van annulering of wijziging van een boeking door overmacht (inclusief overstromingen, stormen, rellen, stakingen, oorlogen en natuurrampen) of andere gebeurtenissen buiten onze controle, kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als de gast(en) of een andere persoon in het gezelschap van de gast ziek wordt tijdens de vakantie, of om welke reden dan ook het pand vroeg moet verlaten, kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele extra gemaakte kosten, noch voor een deel van de huurprijs die wordt geretourneerd.

In geval van annulering door de gast(en) zijn de kosten als volgt:

Meer dan 8 weken voor het begin van de huurperiode is 50% van de vergoeding niet-retourneerbaar.

Tussen 8 en 4 weken voor het begin van de huurperiode wordt 25% van de totale kosten terugbetaald.

Binnen 4 weken voor het begin van de huurperiode wordt geen restitutie verleend.

Als het mogelijk is om het pand na de annulering opnieuw te verhuren, zal een volledige restitutie minus €50 administratiekosten worden gedaan.

We raden alle gasten aan om een reisverzekering af te sluiten, inclusief dekking voor persoonlijke aansprakelijkheid.